Jobs in Thailand

The smart way to search for a job


นักเทคนิคการแพทย์ Medical Technologist ปร - 2017 Job Vacancy

Read the job details bellow and click on "Apply For This Job" button.


Company: NATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS CO.,LTD.
City:
State: TH6
Country: TH
Location: ประจวบคีรีขันธ์
Posted 30+ days agoADVERTISEMENTSJob Description:

รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Description : - ตรวจวิเคราะห์ทาง Molecular (BML) / สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามการรายงานผลตรวจวิเคราะห์ ในระบบอิเลคทรอนิค ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามในใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ / อุปกรณ์ และสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ติดต
Jobs by Indeed job search

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์


Company: โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
Location: บางพลัด, กรุงเทพมหานคร

Job Description:
งานประจำ (Full time) รายละเอียดงาน : 1. ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอกที่มีนัดมาเจาะเลือดตามใบคำสั่งโดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคน

ADVERTISEMENTS

นักเทคนิคการแพทย์


Company: บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
Location: ภาคตะวันออก

Job Description:
ทำการตรวจวิเคราะห์ LAB ทางห้องปฏิบัติการ , ออกผลการตรวจวิเคราะห์ คุณสมบัติผู้สมัครงาน จบการศึกษา นักเทคนิคการแพทย์ สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ มีความร

นักเทคนิคการแพทย์ / Medical Technologist ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน


Company: NATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS CO.,LTD.
Location: ประจวบคีรีขันธ์

Job Description:
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจวบคีรีขันธ์ (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Description : - ตรวจวิเคราะห์ทาง

ADVERTISEMENTS

นักรังสีการแพทย์


Company: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Location: วัฒนา, กรุงเทพมหานคร

Job Description:
Department: รังสีวิทยา Basic Requirement: คุณสมบัติ ปริญญาตรี ด้านรังสีเทคนิค มีความรู้ความสามารถในงานรังสีการแพทย์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ม

อาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์


Company: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Location: ท่าศาลา, นครศรีธรรมราช

Job Description:
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักว

นักเทคนิคการแพทย์


Company: บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Description:
- จัดเตรียมน้ำยาและวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานและมีปริมาณเพียงพอ ในการปฎิบัติงาน - ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฎิบัติการ,บำรุงรักษา เคร

นักเทคนิคการแพทย์


Company: โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด มหาชน
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Description:
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และทางธนาคารเลือด ตลอดจนให้คำปรึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนงานบริการด้านสุขภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป

นักกิจกรรมบำบัด


Company: บริษัท บ้านพัฒนาการครูอ้อ จำกัด
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Description:
กะตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศา อัตรา 1 เงินเดือน - สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ท่องเที่ยว คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ป.ตรี สาขากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ สถานที่ปฏิบ

นักเทคนิคการแพทย์


Company: บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Description:
1.เก็บตัวอย่างของ เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ ของผู้ป่วยหรือผู้มาใช้บริการ 2.งานคุณภาพของการรับสิ่งส่งตรวจ ขั้นตอนระหว่างการทดสอบ และตรวจสอบความถูกต้องของผลทดสอบ อ

นักวิชาการฝ่ายขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์


Company: บริษัท ชัชรีย์ โฮลดิ้ง จำกัด
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Description:
- หาข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนฝ่ายขาย - แนะนำผลิตภัณฑ์ - สอนและสาธิตการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ โบนัส ประกันช

นักเทคนิคการแพทย์ (บ.แลปพลัสวัน ในเครือ รพ.เทพธารินทร์)


Company: โรงพยาบาลเทพธารินทร์
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Description:
ปฏิบัติงานภายในห้อง Lap บริษัท Lap Plus One (บริษัทในเครือโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ชั้น 12) อัตรา 3 เงินเดือน ตามโครงสร้าง สวัสดิการ สำหรับพนักงานประจำ 1.วงเงินค

นักรังสีเทคนิค


Company: โรงพยาบาลเทพธารินทร์
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Description:
-ให้ข้อมูลและบริการงานด้านรังสีวินิจฉัย -การประสานงานกับรังสีแพทย์และแพทย์ผู้ตรวจเพื่อการวินิจฉัยของแพทย์รวดเร็วและถูกต้องมากที่สุด ดูแลควบคุมเครื่องมือ อ

นักเทคนิคการแพทย์


Company: โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Description:
ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ เกี่ยวกับการตรวจทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย สิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการปฏิบัต

นักรังสีเทคนิค


Company: โรงพยาบาลคามิลเลียน
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Description:
ประจำห้อง X-Ray ของโรงพยาบาล อัตรา หลายอัตรา เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ 1.ชุดยูนิฟอร์ม 2.หอพักพนักงานหญิง , ฟิสเนต 3.ลาพักผ่อนประจำปี 4.โบนัสประจำปี 5

นักรังสีเทคนิค


Company: โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Description:
ปฏบัติงานด้านรังสีการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้างโรงพยาบาล สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. ตรวจร่างกายประจำปี 3. สวัสด