Jobs in Thailand

The smart way to search for a job


นักเทคนิคการแพทย์ Medical Technologist ปร - 2017 Job Vacancy

Read the job details bellow and click on "Apply For This Job" button.


Company: NATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS CO.,LTD.
City:
State: TH6
Country: TH
Location: ประจวบคีรีขันธ์
Posted 9 days ago



ADVERTISEMENTS



Job Description:

รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Description : - ตรวจวิเคราะห์ทาง Molecular (BML) / สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามการรายงานผลตรวจวิเคราะห์ ในระบบอิเลคทรอนิค ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามในใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ / อุปกรณ์ และสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ติดต




Jobs by Indeed job search

นักเทคนิคการแพทย์ ประจำห้องปฏิบัติการ (LAB)


Company: บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด
Location: บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร

Job Description:
ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/

ADVERTISEMENTS

>> นักเทคนิคการแพทย์ ....


Company: รพ.วัฒนแพทย์ ตรัง
Location: เมืองตรัง, ตรัง

Job Description:
ที่อยู่กิจการ 247/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง จังหวัด ตรัง รายได้ ตามตกลง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศ ไม่ระบุ รายละเอียด คุณสมบัติ ปร

นักเทคนิคการแพทย์


Company: บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
Location: ภาคตะวันออก

Job Description:
ทำการตรวจวิเคราะห์ LAB ทางห้องปฏิบัติการ , ออกผลการตรวจวิเคราะห์ คุณสมบัติผู้สมัครงาน จบการศึกษา นักเทคนิคการแพทย์ สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ มีความร

ADVERTISEMENTS

ผู้ประสานงานโครงการวิจัยทางด้านคลินิก


Company: มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์
Location: เมืองเชียงราย, เชียงราย

Job Description:
มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ จังหวัดเชียงราย มุ่งสร้างผลงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง การแพทย์และสาธารณสุข และนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยุติความเจ็บป่วยและการเส

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์


Company: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Location: นนทบุรี

Job Description:
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสารแนบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารแนบ ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารแนบ เงื่อนไข

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์


Company: โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
Location: บางพลัด, กรุงเทพมหานคร

Job Description:
งานประจำ (Full time) รายละเอียดงาน : . ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอกที่มีนัดมาเจาะเลือดตามใบคำสั่งโดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคน

นักเทคนิคการแพทย์


Company: บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
Location: คลองเตย, กรุงเทพมหานคร

Job Description:
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ มีจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื

นักรังสีเทคนิค


Company: Thainakarin Hospital
Location: บางนา, กรุงเทพมหานคร

Job Description:
จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัญฑิตสาขารังสีเทคนิค อายุ 22 ปีขึ้นไป ผ่านการฝึกงานรังสีวินิจฉัยไม่น้อยกว่า 225 ชั่วโมงในโรงพยาบาลของรัฐตามหลักสูตร คุณสมบัติเพิ่มเต

นักเทคนิคการแพทย์


Company: Supreme Products Co.,Ltd
Location: บางพลัด, กรุงเทพมหานคร

Job Description:
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรอบคอบในการทำงาน สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ มีประสบการณ์ จะร

R&D Make up


Company: บริษัท เอฟซี ลาบอราทอรี่ จำกัด
Location: จตุจักร, กรุงเทพมหานคร

Job Description:
*สัมภาษณ์งานที่ชลบุรี,ฝึกงานที่ชลบุรี 3 เดือน* *ทำงานที่กรุงเทพฯ* -จัดทำเอกสารของระบบ ISO9001,GMP,HACCP,ISO22000 -วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ

นักวิทยาศาสตร์


Company: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
Location: หลักสี่, กรุงเทพมหานคร

Job Description:
1. งานศัลยพยาธิวิทยา (Surgical Pathology) 1.1 ตรวจสอบสิ่งตรวจสอบ และลงทะเบียนรับสิ่งส่งตรวจในงานศัลยพยาธิวิทยา Surgical pathology 1.2 จัดเตรียมสิ่งส

นักรังสีการแพทย์


Company: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
Location: หลักสี่, กรุงเทพมหานคร

Job Description:
1. ให้บริการการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคแก่ผู้ป่วยด้วยเทคนิคทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ ควบคุม แนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยให้ถูกต

นักรังสีเทคนิค/นักรังสีการแพทย์


Company: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
Location: หลักสี่, กรุงเทพมหานคร

Job Description:
1. รับผิดชอบงานการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ 2. เป็นวิทยากร/ผู้ช่วยสอน 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือทางรังสีต่างๆ ดูแลรักษา ซ

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช สาทร กทม.


Company: NATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS CO.,LTD.
Location: บางรัก, กรุงเทพมหานคร

Job Description:
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางรัก) เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลบีเอ

นักเทคนิคการแพทย์


Company: บริษัท วิภาราม-ชัยปราการ จำกัด
Location: พระประแดง, สมุทรปราการ

Job Description:
งานด้านเทคนิคการแพทย์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างองค์ +ประสบการณ์ คุณสมบัติผู