Jobs in Thailand

The smart way to search for a job in Thailand


พนักงานตรวจสอบ - 2017 Job Vacancy

This job listing is already closed. We suggest to look for the list of related jobs bellow or try to search our site for a new job vacancies.
พนักงานธุรการประจำแผนกบริการการจัดซื้อจัดจ้าง (FY-P)

Job Description: ลักษณะของงาน บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้ – ดูแลจ...

Company: บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details
ADVERTISEMENTS

พนักงานธุรการ

Job Description: ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป คุณสมบัติ เพศชาย/เพศหญิง ความสามารถด้านงานธุรการ - ดูแลเรื่องการตรวจสอบเอกสาร ก่อนนำส่ง ตามแผนกต่าง - ดูแลเรื่องการตั้งวงเงินเบ...

Company: บ.อันดามัน พรีเมี่ยม ลีเชอร์ จำกัด
Location: ภูเก็ต

Job Details
ADVERTISEMENTS

พนักงานธุรการ

Job Description: ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส. คุณสมบัติ เพศชาย/เพศหญิง อายุ 18-45 ปี ความสามารถด้านงานธุรการ - ดูแลเรื่องการตรวจสอบเอกสาร ก่อนนำส่ง ตามแผนกต่าง - ดูแลเรื...

Company: บริษัท เบสท์ ทราเวล คลับ จำกัด
Location: ภูเก็ต

Job Details

พนักงานธุรการ

Job Description: ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป คุณสมบัติ เป็นผู้มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทำสูง มีทัศนคติที่ดีเป็นไปในแง่บวก มีความคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และม...

Company: Athena Siam limited
Location: ภูเก็ต

Job Details

Part time (สื่อสารภาษาจีนได้ดี) รายได้ 750 บาท/วัน

Job Description: บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เนมจากต่างประเทศ อาทิ A|X Armani Exchange...

Company: บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details

พนักงานธุรการ-บัญชีการเงิน

Job Description: บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการ (LAB) ทางสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ "ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ วีดีแอล เซ็นเตอร...

Company: บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Job Description: ประกาศรับสมัครงาน ด้วย สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปีดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบร...

Company: สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Location: ดุสิต, กรุงเทพมหานคร

Job Details

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานธุรการ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41

Job Description: คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ลักษณะงานที่ปฏิบัต...

Company: กองทัพอากาศ
Location: Thailand

Job Details

HR Officer

Job Description: ส่งใบสมัคร/ประวัติ มาทางอีเมล์ที่ระบุไว้เท่านั้นจึงจะรับพิจารณา - จัดการงานธุรการสรรหา - ตรวจสอบเวลาเข้า - ออก การทำงานของพนักงานสาขา - ตรวจสอบการทำเงินเด...

Company: B2HotelTH
Location: เชียงใหม่

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)

Job Description: เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช – ปวส.ทุกสาขา -ช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอร์ฟออฟฟิตได้ -มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน -ประจำไซน...

Company: State Group
Location: ศรีราชา, ชลบุรี

Job Details

พนักงานขับรถ แผนกธุรการ - สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)

Job Description: หน้าที่และความรับผิดชอบ - ดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ นำรถเข้าซ่อมบำรุง - ขับรถยนต์บริการแก่หน่วยงานต่างๆ คุณสมบัติ - วุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ติดต...

Company: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Location: ปราจีนบุรี

Job Details

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Job Description: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประสงค์จะวับสมัครบุคคลเพื่อจ...

Company: อบจ.ระนอง
Location: เมืองระนอง, ระนอง

Job Details

เจ้าพนักงานธุรการ

Job Description: ด้วยสำนักงานประกันสังคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ครู m กธีเมือแรงงาน เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพน...

Company: สำนักประกันสังคม
Location: สงขลา

Job Details

ธุรการ ฝ่ายผลิตสายอลูมิเนียม (BCC2)

Job Description: - เพศหญิง - อายุระหว่าง 22 - 30 ปี - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการ,บริหาร,คอมพิวเตอร์ สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล , ทุนการศึกษาบุตร , รางวัลอายุงานต่อเนื่อง ...

Company: บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
Location: พระสมุทรเจดีย์, สมุทรปราการ

Job Details