Jobs in Thailand

The smart way to search for a job in Thailand


Searching for "เจ้าหน้าที่ธุรการ" job or career in Thailand? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site to assist you with any job search task that you may have. We wish you good luck and have a prosperous career.ADVERTISEMENTSเจ้าหน้าที่ธุรการ Jobs 2018

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

Job Description: - งานด้านสรรหา แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการพนักงาน - งานด้านคิดค่าแรง-เงินเดือน - จัดทำสถิติขาด ลา มาสาย ของพนักงาน - งานด้านฝึกอบรม - แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม -...

Company: T.P.G.SOLUTION.CO.LTD
Location: บางเขน, กรุงเทพมหานคร

Job Details

ADVERTISEMENTS

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description: ดูแลเอกสารด้านบุคลากร งานเอกสาร ธุรการ เงินเดือน สวัสดิการ และการคีย์ข้อมูลทั่วไป. จัดการงานเอกสาร คีย์ข้อมูล ทำฐานข้อมูล ด้านเทคนิค และด้านการประสานกับหน...

Company: บริษัท เครน ทูเดย์ (เอเชีย) จำกัด
Location: ชลบุรี

Job Details

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

Job Description: 1. แจังเข้า-ออก และดุแลเกี่ยวกับงานด้านประกันสังคม 2. จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน ข้อมูลการลาพักร้อน เบี้ยขยัน และการใช้สิทธิการลาต่างๆ 3. จัดทำต้นทุนค่าแรง 4...

Company: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.แวค อินเตอร์เทรดแอนด์เซอร์วิส
Location: สาทร, กรุงเทพมหานคร

Job Details

ADVERTISEMENTS

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description: ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. อายุ 23-30 ปี 3. วุฒิ ปวช / ปวส สาขาบัญชี การจัดการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน...

Company: บริษัท บางกอกโพลีแซค จำกัด
Location: บางแค, กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description: ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน - รับข้อมูลทดสอบพร้อมรุปถ่ายมาแยกตามประเภทงาน - ออกรายงานการทดสอบครบวาระ ปั้ม โรงบรรจุ รถ สถานที่ใช้ -...

Company: บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Location: บางแค, กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

Job Description: ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 29 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2561 คุณสมบัติ เพศชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป จบการศักษาวุฒิ ปวช,ปริญาตรี (รับนักเรียนหรือนักศึกษาจบใหม่)...

Company: บริษัทในเครือ หาดใหญ่ ก.ชัยแสง
Location: หาดใหญ่, สงขลา

Job Details

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

Job Description: ติดต่อประสานงาน/ ติดตาม/ สนับสนุนเอกสารและงานธุรการทั่วไป จัดทำระบบเอกสารให้ถูกต้องและสมบูรณ์ จัดทำสรุปรายงานยอดขายประจำเดือน เวลาปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์...

Company: บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์. จำกัด
Location: สามพราน, นครปฐม

Job Details

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

Job Description: - จัดทำการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรทั้งระบบ - จัดทำการปฐมนิเทศน์, การฝึกอบรมพนักงานใหม่รวมถึง Training plan ทั้งระบบ - จัดทำเงินเดือน และสรุป Attendance, O.T.,...

Company: บริษัท ซังโค โมลด์ และพลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
Location: ปลวกแดง, ระยอง

Job Details

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

Job Description: 1.ดูแลด้านสวัสดิการพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.ดูแลด้านปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และฝึกอบรมพนักงาน 3.ดูแลด้านการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับพน...

Company: กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
Location: เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี

Job Details

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

Job Description: - ควบคุมดูแลพนักงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัทฯ - อบรมพนักงานเริ่มงานใหม่ - วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม - ติดตาม ประสานงาน ผลการดำเนินการฝึกอบรม - จ...

Company: บริษัท ทีพีเค เอทานอล จำกัด
Location: ครบุรี, นครราชสีมา

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description: ระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป ตามสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ Admin officer วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส ขึ้นไป ตามสาขาที่เกี่ยวข้อง - อายุ 25 ขึ้นไป , ม...

Company: Eight G Eight Co.,Ltd
Location: ภูเก็ต

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description: ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป - ปริญาญาตรี คุณสมบัติ -เพศหญิง -คีย์ข้อมูล -ประสานงานกับผูร่วมงานและบุคคลภายนอก -สามารถขับรถยนต์ได้ -ขยัน ซื่อสัตย์ อัธยาศัยด...

Company: เดอะริช วิลล่า
Location: ภูเก็ต

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description: ระดับการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี คุณสมบัติ -เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี -มีความขยันอดทน -กล้าแสดงออก -มีไหวพริบดี และ ทำงานเร็ว -ใช้โปรแกรม Word / Excel ได้ด...

Company: บริษัท อันดามัน เบิร์ดเนสท์ จำกัด
Location: ภูเก็ต

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description: ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี คุณสมบัติ มีมนุษยสัมพันธ์ ใช้คอมพิวเตอร์ระบบงานสำนักงานได้ดี เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง สนใจติดต่อคุณ คุณจอย วันที...

Company: บจก.เซาเทิร์น อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
Location: ภูเก็ต

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description: ระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป ตามสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ Admin officer วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส ขึ้นไป ตามสาขาที่เกี่ยวข้อง - อายุ 25 ขึ้นไป , ม...

Company: 8g8 ( Eight G Eight Co.,Ltd.)
Location: ภูเก็ต

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description: ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศหญิง - สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดี - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word, Excel - มีมนุษสัมพ...

Company: โรงเรียนภาษาต่างประเทศอีซีซี ภูเก็ต
Location: ภูเก็ต

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description: ระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป ตามสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ Admin officer วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช ขึ้นไป ตามสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ อายุ 25 ขึ...

Company: Eight G Eight Co.,Ltd (8g8)
Location: ภูเก็ต

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description: ระดับการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี คุณสมบัติ -อายุไม่เกิน 30 ปี -ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ เงินเดือนโดยประมาณ 10,001-15,000 บาท สนใจติดต่อคุณ วรรนิษา (ขวัญ) ว...

Company: บริษัท คอนสตรั๊คทีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด
Location: ภูเก็ต

Job Details

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ Admin Officer

Job Description: ระดับการศึกษา ตามความเหมาะสม คุณสมบัติ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ Admin Officer คุณสมบัติ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษทุกด้านในขั้นดี หากมีประสบการณ...

Company: All Phuket Real Estate & Property Care
Location: ภูเก็ต

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description: ระดับเงินเดือน 15,000 ลักษณะการทำงาน - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก - จัดทำและเก็บเอกสาร - จัดทำใบส่งของ ใบวางบิล - งานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู...

Company: Siam Wellness Group Public Company Limited
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description: ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน เปิด PO ดูแลจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ สำนักงานใหญ่และสำนักงานขาย จัดสตอคเชคสตอคอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน ดูแลทรัพย...

Company: บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description: ระดับเงินเดือน N/A ลักษณะการทำงาน 1.ทำค่าใช้จ่ายไฟฟ้า , น้ำประปา , โทรศัพท์ 2.คีย์ข้อมูล และประสานงานแผนกอื่นๆๆ 3.เบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน และของธุรการต...

Company: บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด
Location: ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description: ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของสมาคม ลักษณะการทำงาน 1.ดูแลงานสารบัญของสมาคมทุกโครงการ ( หนังสือเข้า-ออก ทังภายในและภายนอก 2. บันทึกการประชุมของสมาคม รวมทังจ...

Company: สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description: ระดับเงินเดือน 15,000.- 18,000. ลักษณะการทำงาน งานจัดทำเอกสารนิติบุคคลอาคารชุด คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบปวช-ปริญาตรี สาขาจัดการทั้วไป จังหวัดที่ปฏิบัติงาน...

Company: บริษัท จี659 แมเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description: ระดับเงินเดือน 10000+ ลักษณะการทำงาน 1) รับ-ส่งเอกสาร 2) จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป) 3) ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป 4) ดูแลแบบฟอร์มประเภทต...

Company: บริษัท เอเซีย อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด
Location: บางซื่อ, กรุงเทพมหานคร

Job Details

Show more jobs for เจ้าหน้าที่ธุรการ in ThailandSuggested Job Search