Jobs in Thailand

The smart way to search for a job in Thailand


พนักงานจัดส่ง - 2018 Job Vacancy

This job listing is already closed. We suggest to look for the list of related jobs bellow or try to search our site for a new job vacancies.
เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ มาบตาพุด ระยอง

Job Description: ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน - จัดซื้อ จัดหา วัสดุต่างๆที่ใช้ในงานให้ได้ราคา และคุณภาพที่เหมาะสม ติดตาม ตรวจสอบ การสั่งซื้อให้สอดคล้องตรงตาม...

Company: บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
Location: ระยอง

Job Details
ADVERTISEMENTS

พนักงานคีย์ข้อมูลใบขนฯขาเข้า-ขาออก

Job Description: 1. คีย์ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงสวนหลวง...

Company: บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
Location: สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร

Job Details

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Job Description: ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดองค...

Company: อบจ.ราชบุรี
Location: ราชบุรี

Job Details
ADVERTISEMENTS

พนักงานธุรการเอกสาร - สายการผลิตเบียร์ (จ.กำแพงเพชร)

Job Description: หน้าที่และความรับผิดชอบ- ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูล, จัดทำรายงานสรุป, จัดทำหนังสือขออนุมัติค่าเช่า ค่าใช้บริการ เครื่องถ่ายเอกสารของโรงงานฯ และจัดทำรายงานสรุปค่าใช...

Company: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Location: กำแพงเพชร

Job Details

พนักงานคีย์ข้อมูล

Job Description: ระดับเงินเดือน 9,300 ขึ้นไป (รายได้รวม) ลักษณะการทำงาน จัดทำเอกสารประจำวันภายในสำนักงาน หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน - จันทร์-ศุกร์ เวลา 8...

Company: บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
Location: ดินแดง, กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ ภาคการขายที่ 4 (ขอนแก่น)

Job Description: หน้าที่และความรับผิดชอบ• ดูแลการรับคำสั่งซื้อลูกค้า ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อในเรื่องราคาและโปรโมชั่น เปิดใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับสินค้า บันทึกข้อมูลการค้างส...

Company: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Location: ขอนแก่น

Job Details

เจ้าหน้าที่สรรหาผลิตภัณฑ์

Job Description: ควบคุมการจัดการสินค้าที่จะลงหน้าร้านกาแฟมวลชน ประสานงานกับ Supplier และติดตามความเคลื่อนไหวสินค้า ตรวจสอบรายละเอียดพื้นฐานสินค้าก่อนส่งผลิตภัณฑ์ -วางแผนการจ...

Company: บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
Location: บางเขน, กรุงเทพมหานคร

Job Details

ธุรการประสานงาน

Job Description: ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน 1) ติดต่อประสานงานและเดินเอกสารภายในองค์กรและนอกองค์กร 2) คอยดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่พนักงานภายใน 3)...

Company: บริษัท อูวา ซอฟท์ จำกัด
Location: ปทุมธานี

Job Details

พนักงานธุรการ

Job Description: - ดูแลงานด้านธุรการ ระบบเอกสารในแผนก - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท - รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ทำงานวันจันทร์...

Company: บริษัท ว่านไทย เอส.ที.โปรดักส์ จำกัด
Location: บางเขน, กรุงเทพมหานคร

Job Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)

Job Description: เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช – ปวส.ทุกสาขา -ช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอร์ฟออฟฟิตได้ -มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน -ประจำไซน...

Company: State Group
Location: ศรีราชา, ชลบุรี

Job Details

พนักงาน ( พนักงานธุรการ/บัญชี)

Job Description: บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด แอดไวซ์แม่สาย ผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที ครบวงจร มีความประสงค์รับพนักงานดังนี้ รับสมัครพนักงานธุรการ/บัญชี 1 ตำแหน...

Company: บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด (แอดไวซ์แม่สาย)
Location: เชียงราย

Job Details

พนักงานประจำร้านกาแฟ (ประจำ)

Job Description: บริษัท นิราศพาณิชย์ จำกัด เราเป็นโฮสเทลสำหรับ BackPacker ขนาดเล็กๆ และมีคาเฟ่ไว้คอยบริการลูกค้าโฮสเทล และนักท่องเที่ยว นิราศบางกอก ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที...

Company: บริษัท นิราศพาณิชย์ จำกัด
Location: กรุงเทพมหานคร

Job Details

พนักงานธุรการ

Job Description: - เช็คยอดปิดไฟแนนซ์ ติดตามเล่มทะเบียน - จัดเตรียมเอกสารต่อ พรบ. ภาษี - จัดเตรียมเล่มทะเบียน และชุดโอนให้ลูกค้า - คีย์ข้อมูลรายการซ่อมรถลงในคอมพิวเตอร์ -...

Company: V.M. รัตนยนต์
Location: บางแค, กรุงเทพมหานคร

Job Details

พนักงานธุรการ

Job Description: -จัดเก็บเอกสารและควบคุมเอกสารภายในแผนก -ติดต่อประสานงานระว่างหน่วยงาน -บันทึก รวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน -สรุปข้อมูล ทำรายงานต่างๆ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

Company: บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
Location: บางบอน, กรุงเทพมหานคร

Job Details

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ประจำพื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย

Job Description: ระดับเงินเดือน 30,000.- บาท ลักษณะการทำงาน บริหารงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR Management) และดำเนินกิจกรรมด้านงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ วางแผนการบริหารงานบุคคล, พ...

Company: บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
Location: ดินแดง, กรุงเทพมหานคร

Job Details