ธุรการ ฝ่ายบริหาร Jobs in Th

Jobs in Thailand

The smart way to search for a job in Thailand


Advertisement

Most searched for today

Casper Stack Technologies Co Ltd Jobs     ผู้ช่วยช่างโยธา Jobs     Quality Control เจ้าหน้าที่ประกันคุณ     Digital Business Management     Sales Manager Proactive     South Jobs    

Searching for "ธุรการ ฝ่ายบริหาร" job or career in Thailand (Th)? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you in your job search. We wish you good luck in finding a new job!


ธุรการ ฝ่ายบริหาร Jobs 2022


เจ้าหน้าที่ธุรการ

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน 1. เช็กข้อมูลยอดขายรายวัน 2. จัดทำงานเอกสาร 3. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายนอก 4. จัดทำรายงานการประชุม 5. สรุปรายงานการทำงานของพนักงานสาขา 6…

Company: บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
Hiring Organization: บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
Salary: TBD
Location: สงขลา
Street Address: TBD

Locality: สงขลา
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (Human Resource Officer)

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: - บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคคล - ฝึกอบรม ปฐมนิเทศพนักงาน สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน - ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร - ควบคุมค่าใช้จ…

Company: บริษัท เมมโมไรซ์ กรุ๊ป จำกัด
Hiring Organization: บริษัท เมมโมไรซ์ กรุ๊ป จำกัด
Salary: TBD
Location: เชียงใหม่
Street Address: TBD

Locality: เชียงใหม่
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: ติดต่อประสานงาน/ ติดตาม/ สนับสนุนเอกสารและงานธุรการทั่วไป จัดทำระบบเอกสารให้ถูกต้องและสมบูรณ์ จัดทำสรุปรายงานยอดขายประจำเดือน เวลาปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์…

Company: บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์. จำกัด
Hiring Organization: บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์. จำกัด
Salary: TBD
Location: สามพราน, นครปฐม
Street Address: TBD

Locality: สามพราน, นครปฐม
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


เจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคล

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: Qualification อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช. - ขึ้นไป สาขาบริหารจัดการ บริหารทรัพยากรอาคาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานได้ 6 วัน ต่อสัปดาห์ (8 ชม. ต่อวัน)…

Company: บริษัท ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Salary: TBD
Location: คลองเตย, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: คลองเตย, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ธุรการประสานงานทั่วไป

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: ลักษณะการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป 1. ช่วยเหลือติดต่อประสานงาน และจัดการธุระต่างๆให้กับบุคคลแผนกต่างๆในองค์กร 2. เป็นตัวกลางขององค์กรในการประสานงานติดต…

Company: บจก.เอ ที เอ็นจิเนียริ่ง แมนเนจเมนท์
Hiring Organization: บจก.เอ ที เอ็นจิเนียริ่ง แมนเนจเมนท์
Salary: TBD
Location: เชียงใหม่
Street Address: TBD

Locality: เชียงใหม่
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Detailsเจ้าหน้าที่ธุรการบริการผู้ป่วย

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Internet explorer).

Company: SiPH Hospital
Hiring Organization: SiPH Hospital
Salary: TBD
Location: บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Internet explorer).

Company: SiPH Hospital
Hiring Organization: SiPH Hospital
Salary: TBD
Location: บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ธุรการฝ่ายขาย

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมบัญชี Express, Line, Internet Explorer, Microsoft Office อย่างดี.

Company: บริษัท ย่งเส็ง ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
Hiring Organization: บริษัท ย่งเส็ง ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
Salary: TBD
Location: เมืองลพบุรี, ลพบุรี
Street Address: TBD

Locality: เมืองลพบุรี, ลพบุรี
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


เจ้าหน้าที่ธุรการ

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. จังหวัด : ปทุมธานี คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ป…

Company: บริษัท ปฐวิน จำกัด
Hiring Organization: บริษัท ปฐวิน จำกัด
Salary: TBD
Location: ปทุมธานี
Street Address: TBD

Locality: ปทุมธานี
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


เจ้าหน้าที่ธุรการ

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS…

Company: บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: สมุทรปราการ
Street Address: TBD

Locality: สมุทรปราการ
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ผู้ช่วยฝ่ายธุรการและการตลาด | Marketing and Administrative Assistant

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: ระดับเงินเดือน 15,000 - 18,000 ลักษณะการทำงาน ควบคุมดูแลการตลาดและการจัดการภายในบริษัท (ประจำสำนักงาน) ดูแลงานธุรการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ติดต…

Company: สุขโข แปลภาษา
Hiring Organization: สุขโข แปลภาษา
Salary: TBD
Location: สุโขทัย
Street Address: TBD

Locality: สุโขทัย
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


เจ้าพนักงานธุรการ

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณที่ยากพอสมควร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และงานบันทึก งานพ…

Company: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
Hiring Organization: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
Salary: TBD
Location: ศรีสะเกษ
Street Address: TBD

Locality: ศรีสะเกษ
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตลาดกระบัง) เงินเดือน(บาท) : 60,000 - 100,000 วันหยุด : วันเสาร…

Company: บริษัท ยนตรกิจคอร์ปอเรชั่น จำกัด
Hiring Organization: บริษัท ยนตรกิจคอร์ปอเรชั่น จำกัด
Salary: TBD
Location: ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistant ผู้ช่วยประสานงาน

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางกะปิ) เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 22,000 วันหยุด : วันอาทิตย์…

Company: บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ๊กซิบิชั่นส์ จำกัด
Hiring Organization: บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ๊กซิบิชั่นส์ จำกัด
Salary: TBD
Location: บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


เจ้าหน้าที่ธุรการ (จัดซื้อและพัสดุ)

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time) ประสบการณ์ขั้นต่ำ : 2ปี รายละเอียดงาน : 1. จัดทำเอกสารของบประมาณในการจัดซื้อ/จ้าง การบริการ การเช่า การเช่าซื้อ การจ้างที่ปร…

Company: SiPH Hospital
Hiring Organization: SiPH Hospital
Salary: TBD
Location: บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Administrator/ เจ้าหน้าที่ธุรการ

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd. เราคือผู้ผลิตเครื่องสำอางและรับสร้างแบรนด์มืออาชีพ ที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังการเพิ่มมูลค่าสินค้า และความสำเร…

Company: Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.
Hiring Organization: Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.
Salary: TBD
Location: ดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: ดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


พนักงานธุรการการผลิต

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตลาดกระบัง) เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 14,000 วันหยุด : วันอาทิตย…

Company: บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
Hiring Organization: บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
Salary: TBD
Location: ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ธุรการ ฝ่ายบุคคล

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: สถานที่ทำงาน26/5หมู่5คลอง8(ก่อนถึงวัดดอนใหญ่3กิโล)ต.ลำลูกกาอ.ลำลูกกาจ.ปทุมธานีตั้งจุดจากตลาดคลอง8ประมาณ1กิโลตรงข้ามหมู่บ้านหมอนทอง กรุงเทพมหานคร.

Company: บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิล์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Hiring Organization: บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิล์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Salary: TBD
Location: ปทุมธานี
Street Address: TBD

Locality: ปทุมธานี
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


เจ้าหน้าที่ธุรการ

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft word, Excel, Power point และการใช้ Internet เป็นต้น.

Company: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
Hiring Organization: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
Salary: TBD
Location: สมุทรสาคร
Street Address: TBD

Locality: สมุทรสาคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


เจ้าหน้าที่ธุรการ

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางกะปิ) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย…

Company: บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด
Hiring Organization: บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด
Salary: TBD
Location: บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


พนักงานธุรการทั่วไป

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: งานฝ่ายบริการ 1. จัดตารางงาน, คิวงาน ของการบริการลูกค้าทั้งหมด พร้อมกับควบคุมพนักงานฝ่ายบริการให้ปฏิบัติงานได้อย่างเคร่งครัด 2. จัดทำสต็อก เครื่องมือช่าง, น…

Company: บริษัท สมาร์ท โปร เพสท์ จำกัด
Hiring Organization: บริษัท สมาร์ท โปร เพสท์ จำกัด
Salary: TBD
Location: เชียงใหม่
Street Address: TBD

Locality: เชียงใหม่
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานใหญ่

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตปทุมวัน) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย…

Company: บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Hiring Organization: บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Salary: TBD
Location: ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน - ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงาน - ดูแลสถานที่ หรือติดต่อกับส่วนงานอื่นๆ ในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ - ดูแลเอกสาร หรือส…

Company: บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
Hiring Organization: บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
Salary: TBD
Location: ปทุมธานี
Street Address: TBD

Locality: ปทุมธานี
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


เจ้าหน้าที่ธุรการ

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: บริษัท : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท รายละเอียดงาน : งานเอกสารและประสานงาน อัตรา : 4 ตำแหน่ง เงินเดือน : 9,000-14,000 (ตามวุฒิและประสบการณ์) บาท สถานที่ปฏิบัติงาน :…

Company: โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
Hiring Organization: โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
Salary: TBD
Location: กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: บริษัท : บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด รายละเอียดงาน : - งานบริหารงานบุคคล - งานค่าจ้างเงินเดือน - งานสรรหา ว่าจ้าง งานสวัสดิการ - งานอบรมพัฒนาบุคลากร - งานธ…

Company: บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
Hiring Organization: บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
Salary: TBD
Location: บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for ธุรการ ฝ่ายบริหาร in THSuggested Job Search
Data as of 2022-06-25 (New) with id 0. Database job listings: 1,003,289 jobs and growing

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the company" is a phrase that will require plenty of courage. When pronounced at the incorrect period or in the wrong way, it can employ a negative impact on your profession. You can find a job offer with another business where the pay out is higher, but you are still uncertain if that work environment will be better then your current one. After all, it is not all about the amount of money. What if you change your brain later? After all, this is not an easy decision. Needless to say your boss can forgive you and consider you back, nonetheless it is not guaranteed.