บริษัท คาร์ โก ประเทศไทย Jobs in Th

Jobs in Thailand

The smart way to search for a job in Thailand


Advertisement

Most searched for today

Microbiology Laboratory Manager     Director Of Food Beverage     บริษัท เคที โพรเทค จำกัด Jobs     Manager Service Operations     ตัวถังและสี Jobs     66 Property Jobs    

Searching for "บริษัท คาร์ โก ประเทศไทย" job or career in Thailand (Th)? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you in your job search. We wish you good luck in finding a new job!


บริษัท คาร์ โก ประเทศไทย Jobs 2022


เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน Recruitment & Selection: - จัดทำแผนการสรรหาพนักงานทุกช่องทาง - สรรหาพนักงานทุกตำแหน่ง ให้ได้ตามกำหนดระยะเวลา - จัดทำรายงานสรุปอัตรากำลังคนในแต…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
พนักงานปรับปรุงสภาพรถยนต์(ล้างรถ) สาขากาญจนาภิเษก

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตทวีวัฒนา) เงินเดือน(บาท) : 13,000 วันหยุด : วันอาทิตย์…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: ทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: ทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Account Executive Officer (AP)

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน -ออกใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมบันทึกบัญชีลูกหนี้และรายรับอื่นๆ -รับวางบิล, ทำเช็คจ่าย รวมถึงบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


พนักงานตอบแชทลูกค้า (สำนักงานร่มเกล้า - ลาดกระบัง) (ด่วน)

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ social media และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (word, excel) ได้.

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Inspector (ตรวจสภาพรถยนต์)

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตลาดกระบัง) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันอาทิตย์…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsShowroomboy สาขาร่มเกล้าลาดกระบัง

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตลาดกระบัง) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันอาทิตย์…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


พนักงานขายรถยนต์ (รถมือสอง) (Sales Advisor) - ประจำสาขา กาญจนาภิเษก

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน 1.เสนอขายรถยนต์มือสองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 2. ดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าทั้งด้านสินเชื่อ ประกันภัยรวมทั้งดูแลหลังการขายและบริการ 3.สร…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน 1.สนับสนุนทีมขาย 2.ติดตามลูกค้าหลังจากส่งมอบ 3.รักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร ใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ มีทักษะการต…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Showroom Boy (สาขากาญจนาภิเษก)

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตทวีวัฒนา) เงินเดือน(บาท) : 15,000 วันหยุด : วันอาทิตย์…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: ทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: ทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ช่างถ่ายรูป ช่างภาพวีดีโอตัดต่อ (ด่วน)

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตลาดกระบัง) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันอาทิตย์…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Accounting Manager (urgent)

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน 1.ดูแลรับผิดชอบ งานบัญชีรายจ่าย / รับของบริษัทฯ 2.งบการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำเดือน 3.ควบคุมการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและติดตามการปฏ…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Inspector สาขาร่มเกล้า-ลาดกระบัง

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน -ตรวจสภาพรถยนต์ ว่าเคยประสบอุบัติเหตุหรือเปล่า -ประเมินราคาค่าปรับปรุงสภาพรถ ทั้งภายนอก ภายใน คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีความรู้เรื่องรถยนต์ 2…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


พนักงานขายรถยนต์มือสอง (สาขาถนน กาญจนาภิเษก)

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน 1. เสนอขายรถยนต์มือสองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 2. ดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าทั้งด้านสินเชื่อ ประกันภัยรวมทั้งดูแลหลังการขายและบริการ 3.สร…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tarde in Admin (ด่วน)

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: 5.Update Stock ให้กับฝ่ายขาย. 6.ทำส่งรายงานสรุปผลการขาย ผ่านทาง Line Group ทุกวันก่อน 20.00 น.

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


พนักงานขับรถยนต์

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน 1.ขับรถรับ-ส่ง 2. ดูแลทำความสะอาดรถให้อยู่ในความเรียบร้อยและพร้อมใช้งานเสมอ 3.มีใบขับขี่รถยนต์ 4. มีความชำนาญเส้นทาง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Internal Audit Manager

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน 1.วางแผน ควบคุม และกำหนดวิธีการตรวจสอบหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การตรวจสอบบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 2…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Showroomboy สาขากาญจนาภิเษก

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน 1. เตรียมความพร้อมของรถที่จะส่งมอบให้ลูกค้า 2. รับรถลูกค้า เคลื่อนย้ายรถในบริเวณโชว์รูม 3. ดูแลความสะอาด เช็คสภาพรถยนต์ที่จอดบนโชว์รูม คุณสมบัต…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sales Admin (ประจำสาขากาญจนาภิเษก)

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: จัดทำรายการรถยนต์ในสาขาให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน ให้กับทางหัวหน้างานและ ฝ่ายทำรายการ Stock. Update Stock ให้กับฝ่ายขาย.

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: ทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: ทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


พนักงานปรับปรุงสภาพรถยนต์ สาขากาญจนาภิเษก

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน - ล้างรถ - ถอดเปลี่ยนอะไหล่เบื้องต้น คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ล้างรถ 2.ล้างห้องเครื่อง 3.ฟอกเบาะ 4.ถอดรื้อทำวามสะอาดรถทั้งภายนอกและภายใน 5.ร…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sales Advisor (สาขากาญจนาภิเษก)

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 4 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตทวีวัฒนา) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันอาทิตย์…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: ทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: ทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Account Division Manager (ด่วน)

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน 1.ปิดงบการเงิน 2.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3.ติดต่อสรรพากร ยื่นงบการเงิน /และเตรียมเอกสารขอคืนภาษี 4.ติดต่อประสานงาน ผู้สอบบัญชี และ…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sales Advisor(ประจำสำนักงานใหญ่ ร่มเกล้า-ลาดกระบัง) (ด่วน)

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 10 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตลาดกระบัง) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันอาทิตย์…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


พนักงานขับรถประจำโชว์รูม (Showroom Boy)

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน 1. เตรียมความพร้อมของรถที่จะส่่งมอบให้ลูกค้า 2. รับรถลูกค้า เคลื่อนย้ายรถในบริเวณโชว์รูม 3. ดูแลความสะอาด เชคสภาพรถยนต์ที่จอดบนโชว์รูม คุณสมบัต…

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sales Field Force Manager (urgent)

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: To lead and supervise the sales personnel and persuade them to achieve the desired sales objectives and sales target. Bachelor or Master Degree in any field.

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sale Admin สาขากาญจนาภิเษก

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: 1.จัดทำรายการรถยนต์ในสาขาให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน ให้กับทางหัวหน้างานและ ฝ่ายทำรายการ Stock. 2.Update Stock ให้กับฝ่ายขาย.

Company: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Hiring Organization: บริษัท คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Salary: TBD
Location: กรุงเทพมหานคร
Street Address: TBD

Locality: กรุงเทพมหานคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for บริษัท คาร์ โก ประเทศไทย in THSuggested Job Search
Data as of 2022-06-25 (New) with id 0. Database job listings: 1,003,289 jobs and growing

If you are switching jobs: The wrong steps when switching your job can throw a poor image on you in the eyes of the ex - boss. Be tactful and don't resent anyone if you are changing employment. You in no way know very well what may happen in the future and it you can do that you'll need to return to your old work.