บริษัท เคที โพรเทค จำกัด Jobs in Th

Jobs in Thailand

The smart way to search for a job in Thailand


Advertisement

Most searched for today

Manager Service Operations     ตัวถังและสี Jobs     66 Property Jobs     ธุรการสำนักงาน การเงิน     Event Producer Supervisor     It Support Monitoring    

Searching for "บริษัท เคที โพรเทค จำกัด" job or career in Thailand (Th)? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you in your job search. We wish you good luck in finding a new job!


บริษัท เคที โพรเทค จำกัด Jobs 2022


ธุรการ-ฝ่ายบริหาร

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน 1.ตรวจทริปการทำงานของพนักงานขาย ทุกวัน 2.สรุปรายงานการทำงานของพนักงานขาย และ ส่งรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา ทุกสิ้นเดือน 3.ตรวจค่าใช้จ่าย (หลังป…

Company: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Hiring Organization: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Salary: TBD
Location: สมุทรสาคร
Street Address: TBD

Locality: สมุทรสาคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
ผู้ช่วยเลขานุการ

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน - ตรวจเอกสารใบเบิกรายการ ( ตรวจหลักฐานการชำระเงิน, เก็บข้อมูลลงตาราง Excel ) - ตรวจทริปเซลล์ ( ตรวจ GPS เวลาเข้าร้านค้า, เวลาเข้าที่พัก ) -…

Company: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Hiring Organization: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Salary: TBD
Location: สมุทรสาคร
Street Address: TBD

Locality: สมุทรสาคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


พนักงานฝ่ายผลิต

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18 - 30 ปี วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที…

Company: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Hiring Organization: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Salary: TBD
Location: สมุทรสาคร
Street Address: TBD

Locality: สมุทรสาคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ฝ่ายจัดส่งสินค้า

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน หน้าที่ ฝ่ายจัดส่งสินค้า - ประสานงานกับฝ่ายออกบิลในการจัดเตรียมสินค้า - เช็คสต๊อกสินค้าคงคลัง - คีย์ข้อมูลในโปรแกรม - ตรวจนับและจัดเตรียมสินค้าพร…

Company: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Hiring Organization: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Salary: TBD
Location: สมุทรสาคร
Street Address: TBD

Locality: สมุทรสาคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


หัวหน้าฝ่ายผลิต

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน - วางแผน และ ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการผลิต - ดูแลความเป็นระเบียบเร…

Company: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Hiring Organization: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Salary: TBD
Location: สมุทรสาคร
Street Address: TBD

Locality: สมุทรสาคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Detailsพนักงานจัดเก็บสต๊อกอุปกรณ์

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน - นับอุปกรณ์ในสต็อกที่คงเหลือ - จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ในสต็อก , ตามหมวดหมู่ ( ลงโปรแกรม Excel, โปรแกรม BC Account ) - ตรวจรับอุปกรณ์เข้า - เบิกจ…

Company: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Hiring Organization: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Salary: TBD
Location: สมุทรสาคร
Street Address: TBD

Locality: สมุทรสาคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


เจ้าหน้าที่ธุรการ-เปิดบิล

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน - ประสานงานกับทางฝ่ายขาย - จองออเดอร์ให้เซลล์ / เปิดบิลขาย - ตัดชำระหนี้ของลูกหนี้ - จัดเก็บเอกสารต่างๆ เข้าแฟ้ม - คิดค่าคอมให้เซลล์ - งานอื่น ๆ…

Company: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Hiring Organization: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Salary: TBD
Location: สมุทรสาคร
Street Address: TBD

Locality: สมุทรสาคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


พนักงานส่งเสริมการขาย

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน ศึกษาสินค้าของทางบริษัท เพื่อแนะนำและให้ความรู้กับเกษตรกร - ตั้งบูธช่วยขายหน้าร้านลูกค้า, เชียร์ขายสินค้า และแนะนำสินค้าของทางบริษัทให้ก…

Company: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Hiring Organization: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Salary: TBD
Location: สมุทรสาคร
Street Address: TBD

Locality: สมุทรสาคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน - หาวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงตามนโยบายบริษัท - ติดต่อประสานงานกับ Supplier - ติดตามงานและควบคุมให้ Supplier จัดส่งได้ตรงตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด - เป…

Company: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Hiring Organization: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Salary: TBD
Location: สมุทรสาคร
Street Address: TBD

Locality: สมุทรสาคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ผู้ช่วยฝ่ายผลิตและจัดส่ง

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน - จัดสินค้าเตรียมจัดส่ง - เขียนสต็อกการ์ด - คีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม Excel ( สรุปสินค้าที่เตรียมจัดส่ง ) - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบ…

Company: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Hiring Organization: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Salary: TBD
Location: สมุทรสาคร
Street Address: TBD

Locality: สมุทรสาคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


พนักงานขาย พร้อม ลงพื้นที่

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน ขายสินค้าและดูแลหลังการขาย ประจำเขต -ภาคกลาง -ภาคตะวันออก -ภาคตะวันตก -ภาคเหนือตอนบน -ภาคเหนือตอนล่าง -ภาคอีสาน คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง…

Company: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Hiring Organization: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Salary: TBD
Location: สมุทรสาคร
Street Address: TBD

Locality: สมุทรสาคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


พนักงานขายสินค้าออนไลน์

Date: 2022-06-25 (New)

Job Description: รายละเอียดงาน - โพสต์ /เสนอขายสินค้าของบริษัทตามช่องทางออนไลน์ - ให้ความรู้ รายละเอียด คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ -…

Company: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Hiring Organization: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
Salary: TBD
Location: สมุทรสาคร
Street Address: TBD

Locality: สมุทรสาคร
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for บริษัท เคที โพรเทค จำกัด in THSuggested Job Search
Data as of 2022-06-25 (New) with id 0. Database job listings: 1,003,289 jobs and growing

If you are switching jobs: The replacement of job should not be a justification for labelling the workplace you have worked in as bad. You should say to your boss why you're leaving the company and you should point out things that bothered you, nevertheless do it in a polite and professional method. Keep a way of measuring professionalism which has led you to this correct point in your career. This assists you to make strong references in the future. In talks with new potential employers, it's important to be expert. You should also tell your superior you are grateful for the opportunity that you have had in working for his or hers company. You never know when your present boss will end up being an excellent reference. Remember that no one loves to be criticized. Not even from subordinates or co-workers. If they deserve it even. Anyone with whom you have ever worked with could be a potentially positive reference. Do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.